CO2-emissie (CO2-uitstoot)

 

CO2-emissie of CO2-uitstoot is het vrijkomen van co2 in de atmosfeer. Deze CO2 is dan meestal kort tevoren ontstaan tijdens een oxidatiereactie van koolwaterstoffen, zoals de verbranding van Fossiele brandstoffen.

 

Aangepast zoeken

 

 

 

EXTRA modellen

EXTRA informatie